ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ

เราเป็นศูนย์ฝึกทักษะอาชีพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสหราชอาณาจักร โดยศูนย์ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และภูเก็ต หัวใจหลักของการฝึกคือ การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และการพึ่งพาตนเอง ให้แก่บุคคลที่มีความแตกต่างทางการเรียนรู้

เราทำงานกันยังไง?

1

การเห็นคุณค่าในตนเอง

ก่อนที่เราจะเริ่มสร้างทักษะชีวิตและวางแผนอนาคต เราต้องรู้สึกภูมิใจในตนเองและรักตัวเองก่อน ซึ่งเราจะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียน โดยเริ่มจากการตั้งเป้าหมายที่ผู้ฝึกแต่ละคนสามารถเอื้อมถึงได้ รวมไปถึงการได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมจากครูผู้สอนและเพื่อนๆ

2

แผนการฝึกส่วนบุคคล

ทุกๆคนต่างมีจุดแข็ง ความถนัด สิ่งที่ต้องพัฒนา และความฝันที่แตกต่างกัน ดังนั้นแผนการเรียนรู้ของผู้ฝึกแต่ละคนจึงมีความแตกต่างอยู่ไม่มากก็น้อย หลักสูตรของเราถูกสร้างขึ้นมาให้มีความยืดหยุ่น เพื่อที่จะสามารถสนับสนุนผู้ฝึกทุกคน และผู้ฝึกทุกคนจะได้รับการรับรองหลักสูตรตามมาตรฐานสหราชอาณาจักร

3

โอกาสในการทำงานจริง

สำหรับผู้เรียนที่มีอายุมากกว่า 18 ปี เราจะส่งเสริมโอกาสด้านประสบการณ์ทำงาน หรือฝึกงานในสถานที่ทำงานจริง เพื่อเตรียมตัวสู่โลกของการทำงานในอนาคต เราเชื่อในการสั่งสมประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายก่อนตัดสินเลือกทางใดทางหนึ่ง เรามีสายงานหลายประเภท เช่น การทำงานในออฟฟิศ งานออกแบบเว็บไซต์ การดูแลสัตว์ งานในร้านกาแฟ ร้านอาหารและโรงแรม

สายงานที่เรามี

ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องการทำงานแบบเดียวกัน แต่ทุกคนจะได้ลงมือทำงานในทุกสายงานด้านล่างนี้ ซึ่งถูกออกแบบเพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน เช่น การทำงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลา และการแก้ปัญหา เป็นต้น

งานบริการและการจัดเลี้ยง

สายงานนี้จะรวมไปถึงงานบริการลูกค้า บาริสต้า ผู้ช่วยเชฟ คนเช็คสต็อค การทำอาหารทั่วไป ไปจนถึงการทำเบเกอรี่

การจัดการในออฟฟิศ

ทักษะการทำงานในออฟฟิศ เช่น การเคลือบกระดาษ การทำสำเนาเอกสาร การแสกนเอกสาร การคีย์ข้อมูล การเช็คสต็อค การประสานงานทางโทรศัพท์กับลูกค้า และงานส่งเอกสาร

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ศิลปะ โยคะ การพักระบบประสาทสัมผัส การพูดคุยรับคำปรึกษา การพัฒนาการทำงานเป็นทีม ช่วยทำให้ผู้ฝึกสบายใจอยู่เสมอ

ความสามารถทางไอซีที

ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร เช่น Microsoft Office ผลิตภัณฑ์และบริการของกูเกิ้ล การเขียนโปรแกรม การสร้างเว็บไซต์ การสร้างฐานข้อมูล การเขียนบล็อค และการสร้างแอพพลิเคชั่นต่างๆ

หลักสูตรการฝึก

เรามีหลักสูตร 2 ประเภท ซึ่งครอบคลุมสิ่งที่ผู้ฝึกต้องการ

การฝึกทักษะอาชีพ

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของเราอาจดูแตกต่างกันไปเมื่อมาปรับใช้กับผู้ฝึกแต่ละคน แต่โดยทั่วไปแล้ว หลักสูตรจะประกอบไปด้วยทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต เช่น การคำนวณ ภาษา การลงมือปฏิบัติการเรียนโดยองค์รวม การได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานจริง ทักษะชีวิต การพึ่งพาตนเอง และยังได้รับการส่งเสริมด้านภาษาและการพูด กิจกรรมบำบัด และการให้คำปรึกษาตามความต้องการของผู้ฝึกแต่ละคน ดาวน์โหลดตารางเรียนนี้ เพื่อดูสิ่งที่ผู้ฝึกจะได้ทำในแต่ละวัน และสุดท้ายนี้ อย่าลืมว่า เราทุกคนแตกต่างกัน

หากมีคำถามเพิ่มเติม

สามารถดูในหน้า FAQ สำหรับผู้ปกครอง