รายงานผลกระทบทางสังคมประจำปี

รายงานของเราถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพถึงความก้าวหน้าของความพยายามในแต่ละปีของเราในการช่วยเหลือเยาวชนเพื่อก้าวผ่านอุปสรรคในการทำงาน

จำนวนผู้ฝึก

จำนวนกาแฟที่เสิร์ฟ

องค์กรพันธมิตร

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบสมัครทั้งหมดถูกส่งไปยัง info@stepscommunity.com