พันธกิจ

ก้าวสู่ความเป็นอิสระ ก้าวสู่อาชีพ ก้าวสู่ความเท่าเทียม

ข้อความพันธกิจ

สถานที่ที่ทุกคนได้รับการยอมรับในสิ่งที่พวกเขาเป็น ชุมชนแห่งการยอมรับที่สนับสนุนความแตกต่างและความเป็นปัจเจกชน เวทีที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถและเน้นย้ำถึงศักยภาพ มือที่ช่วยสนับสนุนการได้มาซึ่งคุณสมบัติ การจ้างงานอย่างยั่งยืน และโอกาสในการอุทิศตนให้กับสังคมของตนเอง ตลอดจนมีชีวิตที่เติมเต็มและน่าภาคภูมิใจ โอกาสสำหรับความเท่าเทียมของผู้ที่มีความแตกต่างด้านการเรียนรู้

ข้อความวิสัยทัศน์

โลกที่มองเห็นพวกเรา

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่?

ติดต่อเราเพื่อพูดคุยถึงการทำงานร่วมกันเพื่อภารกิจและวิสัยทัศน์