คำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้ปกครอง

จับคู่ทักษะและข้อจำกัด กับโอกาสในการทำงานที่ยั่งยืน

คำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้ปกครอง

เราตระหนักดีว่า การเข้าฝึกที่ Steps จะเป็นก้าวสำคัญของหลายๆครอบครัว เรายินดีช่วยเหลือทุกทางเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนี้ราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราเชื่ออย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้เข้าสู่โลกของการทำงานที่ตนต้องการ ซึ่งภาพความสำเร็จของผู้ฝึกอาจจะแตกต่างกันไป หน้าที่ของเราคือการพยายามหาสายงานที่เหมาะสมกับทักษะและความชอบ เพื่อโอกาสในการทำงานที่ยั่งยืน หากท่านมีคำถามที่ไม่อยู่ใน FAQ ของผู้ปกครอง โปรดส่งอีเมล์หาเรา

การฝึกทักษะอาชีพคืออะไร?

การฝึกทักษะอาชีพเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงกับการเรียนรู้ทาง ทฤษฎี โดยเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตและเส้นทางไปสู่สายอาชีพให้กับผู้เรียน การฝึกทักษะอาชีพยังทำให้ผู้เรียนสามารถยืนหยัดเพื่อตนเอง รู้จักแก้ปัญหา ทำงานเป็นทีม และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นอิสระ การฝึกทักษะอาชีพทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างการศึกษาเชิงทฤษฎีกับโลกแห่งการทำงานจริง

เราจะทราบได้อย่างไรว่าสมาชิกในครอบครัวพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการเพื่อฝึกษะอาชีพ?

โดยทั่วไปเรารับผู้ฝึกที่อายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป แต่เราทราบดีว่าอายุไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่จะตัดสินความพร้อมเสมอไป สิ่งสำคัญคือการที่พวกเขาได้อยู่บนเส้นทางที่นำไปสู่สายอาชีพและเริ่มต้นประสบการณ์การทำงานใ นสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้ความเชื่อมั่น ความมั่นใจในตนเอง และทักษะต่างๆ ที่จำเป็นนั้นเพิ่มพูนอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้พวกเขาพร้อมที่จะค้นหาอนาคตของพวกเขาตามก้าวย่างที่เหมาะกับตนเอง

สมาชิกในครอบครัวของเรามีความถนัดทางวิชาการ เกรงว่าจะไม่เหมาะสมกับโครงการลักษณะเช่นนี้

หลักสูตร ASDAN ของเราซึ่งได้รับการรับรองจากประเทศอังกฤษนั้นครอบคลุมโปรแกรมที่หลากหลายที่สามารถตอบส นองต่อความต้องการของผู้ฝึกที่ถนัดทางวิชาการ เรายังมีหลักสูตร BTEC ที่เป็นการฝึกสอนเพื่อมอบคุณวุฒิระดับสูงที่สามารถนำไปสู่เส้นทางการเข้ามหาวิทยาลัยและสามาร ถทำไปพร้อมๆ กับ IB ได้ด้วย ในกรณีที่หลักสูตร ASDAN และ BTEC นั้นยังไม่เหมาะสม เราสามารถที่จะยืดหยุ่นและสร้างโปรแกรมการเรียนรู้ที่ผู้ฝึกสนใจและช่วยส่งเสริมการพัฒนาของพ วกเขาได้ ผู้ฝึกส่วนใหญ่ของเรานั้นมีโปรแกรมการเรียนรู้เฉพาะบุคคลเพราะพวกเขาสมควรที่จะได้รับการส่งเ สริมให้พัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของพวกเขา

เราเป็นโรงเรียนหรือเป็นร้านอาหาร?

เราเป็นศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ ซึ่งหมายถึงว่าเรามีห้องเรียนและห้องบำบัดไปพร้อมๆ กับการสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานจริง ซึ่งรวมถึงคอฟฟี่ชอป ออฟฟิศ ศูนย์บริการด้านการจัดการข้อมูล และร้านจำหน่ายสินค้าที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ฝึกจะได้ใช้เวลาในศูนย์ฝึกทักษะอาชีพเช่นเดียวกับสิ่งแวดล้อมการทำงาน ซึ่งการใช้เวลาในแต่ละส่วนจะได้รับการจัดสรรโดยพิจารณาจากอายุ แผนการฝึก และความสนใจของผู้ฝึกเอง เมื่อพวกเขามีความพร้อม พวกเขาจะได้เข้าสู่โปรแกรมการฝึกสอนงานในตำแหน่งที่เหมาะสมกับบริษัทพันธมิตรของเรา

สมาชิกในครอบครัวไม่สนใจด้านการทำอาหารหรืองานในอุตสาหกรรมการบริการ

ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ฝึกของเรานั้นไม่มีความสนใจที่จะทำงานในอุตสาหกรรมการบริการ แต่เราใช้ประโยชน์จากคอฟฟี่ชอปและห้องครัวในฐานะพื้นที่การเรียนรู้ทักษะที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ เช่นทักษะการสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ การทำตามคำสั่ง ตลอดจนการแก้ปัญหา ผู้ฝึกทุกคนมีความสุขกับการทำงานในพื้นที่เหล่านี้เพราะพวกเขาไม่ได้รู้สึกว่าพวกเขามา “ทำงาน” ทุกวัน พวกเขาอาจจะใช้เวลาส่วนที่เหลือของวันทำงานในออฟฟิศ เรียนรู้คอมพิวเตอร์โคดดิ้งสำหรับเวบไซต์ ทำงานด้านการตลาด หรือออกแบบเสื้อยืดที่จะได้รับการจำหน่ายในร้านค้าออนไลน์ของเรา เราจะเชื่อมโยงความพร้อมในการทำงานกับทักษะของพวกเขา โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ทั้งสองสิ่งนั้นยั่งยืนและเติมเต็มสำหรับตัวผู้ฝึกเอง

อยากให้สมาชิกในครอบครัวได้รับวุฒิการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทย

เราเข้าใจความจำเป็นนั้นดี เราจึงพยายามผลักดันให้ ASDAN มีบทบาทในประเทศไทย ตลอดจนทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เกิดการรับรอง ASDAN หลักสูตรภาษาอังกฤษ ในบางกรณี เราจะขอให้ผู้ปกครองมองภาพกว้างและพิจารณาว่าคุณวุฒิด้านการศึกษานั้นจำเป็นสำหรับเส้นทาง ไปสู่การทำงานของผู้ฝึกหรือไม่ สเตปส์มีบริษัทพันธมิตร 15 แห่งที่พร้อมจะรับผู้ฝึกที่จบการศึกษาจากเราเข้าทำงานแม้จะไม่มีวุฒิการศึกษา การฝึกงานจากการทำงานจริงนั้นอาจมีคุณค่ามากกว่าและช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นและความมั่นใจ ในตนเอง

สามารถทดลองเรียนก่อนได้หรือไม่?

ผู้ฝึกใหม่ทุกคนสามารถเข้าทดลองเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ 1 วัน แต่หากต้องการใช้เวลามากกว่านั้น เราจะขอให้ทางครอบครัวตอบรับที่จะส่งสมาชิกเข้าเรียนอย่างน้อย 1 เดือน ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเวลาดังกล่าวทางเราจะให้คำตอบว่าสามารถช่วยเหลือฝึกสอนผู้ฝึกดังกล่าวได้หรือไม่ พร้อมกับการแสดงถึงเป้าหมายที่เราร่วมกันสร้างขึ้นมาสำหรับผู้ฝึก

สมาชิกในครอบครัวจะต้องอยู่ในโปรแกรมการฝึกนานเท่าใด?

ขึ้นอยู่จุดแข็งและความท้าทายในการเรียนรู้ของผู้ฝึกนั้น แต่โดยทั่วไปสำหรับผู้ฝึกที่อายุ 18 ปีขึ้นไป เราจะพยายามให้พวกเขาพร้อมทำงานภายใน 12-24 เดือน

หากไม่อยากให้สมาชิกในครอบครัวทำงานที่อื่น ทั้งก่อนและภายหลังจากจบการฝึกงาน พวกเขาสามารถทำงานที่สเตปส์ได้หรือไม่

ในกรณีเช่นนี้ เราจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะจ้างงานผู้ฝึกภายในองค์กรของเราเอง อย่างไรก็ตาม เรามีข้อจำกัดด้านกำลังในการจ้างงานเช่นเดียวกับองค์กรอื่นๆ ทั่วไป ในกรณีที่เราสามารถทำได้ เราจะสร้างตำแหน่งงานที่เหมาะสมให้กับผู้ฝึกของเรา ซึ่งเราเชื่อว่าระหว่างคอฟฟี่ชอป 3 สาขา ออฟฟิศ ศูนย์บริการด้านการจัดการข้อมูล ร้านจำหน่ายสินค้าที่ดีต่อส่ิงแวดล้อมนั้นเราสามารถสร้างโอกาสในการทำงานให้กับผู้ฝึกของเราได้

ไม่อยากให้สมาชิกในครอบครัวมาเข้าร่วมเต็มเวลา สามารถให้มาเป็นบางวันหรือบางช่วงเวลาได้หรือไม่?

ประเด็นนี้ขึ้นอยู่กับตัวผู้ฝึกเช่นเดียวกัน การเข้าร่วมโปรแกรมในบางช่วงเวลาพร้อมๆ กับการไปโรงเรียนตามปกติเหมาะกับผู้ฝึกบางคน แต่สำหรับผู้ฝึกโดยทั่วไป การมาเข้าร่วมโปรแกรมแบบเต็มเวลาจะให้ประโยชน์กับตัวผู้ฝึกเองมากที่สุด

หากสมาชิกในครอบครัวได้รับการวินิจฉัยว่าอยู่ในกลุ่ม low functioning จะสามารถเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกได้หรือไม่?

เราเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะทำสิ่งที่เติมเต็มความต้องการของตนเอง กิจกรรมบางอย่างที่ถูกมองว่าน่าเบื่อสำหรับบางคนอาจจะเป็นกิจกรรมที่น่าพึงพอใจมากสำหรับคนอื่ น ตั้งแต่การปั๊มซองจดหมาย การแพ็คกล่องบรรจุภัณฑ์ หรือแม้กระทั่งการเขียนบล๊อคสำหรับเวบไซต์หรืองานด้านบัญชี เราสามารถสร้างเส้นทางการทำงานที่เหมาะสมกับความสามารถที่แท้จริงของผู้ฝึกและโอกาสในกา รทำงานที่ยั่งยืนให้กับพวกเขาได้

สมาชิกในครอบครัวไม่ได้เป็นผู้ที่มีความแตกต่างทางการเรียนรู้แต่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือมีความเหมาะสมกับแนวทางการเรียนรู้ที่ไม่เน้นวิชาการ เขาจะสามารถเข้าร่วมโปรแกรมของสเต็ปส์ได้หรือไม่?

เช่นเดียวกับคนอื่นๆ ทั่วไปที่พวกเขาจะได้เข้าร่วมในโปรแกรมที่สร้างขึ้นสำหรับเฉพาะบุคคล จากการทำงานร่วมกันของทีม
เราจะพิจารณาว่าผู้ฝึกคนใดที่เหมาะกับแนวทางการฝึกที่เข้มข้นหรือคนใดที่เหมาะกับแนวทางการฝึกที่แบบผ่อนคลาย ค่อยเป็นค่อยไป
จากการจำกัดจำนวนผู้ฝึกไว้ที่ 30 คน ทำให้เราสามารถมีเวลาและจำนวนผู้ฝึกสอนที่เพียงพอที่จะจัดแนวทางการสอนแบบเฉพาะบุคคลและสร้างสัมพันธ์ที่มีคุณภาพระหว่างผู้ฝึกสอนและ ผู้ฝึกได้ ในกรณีที่เหมาะสม เราจะให้ผู้ฝึกทั้งทีมเข้าร่วมชั่วโมงการฝึกสอนร่วมกัน เช่น การฝึกสอน soft skills (ทักษะจากการใช้ชีวิต
การเข้าสังคม ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และทักษะที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานทุกประเภท) และการสื่อสาร
ด้วยความที่ผู้ฝึกแต่ละคนมักจะยุ่งอยู่กับโครงการและแผนการเรียนรู้ของตนเองจนมักจะได้เจอเพื่อนผู้ฝึกคนอื่นๆ ในช่วงเวลาพักเท่านั้น
การผสมผสานและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ฝึกที่มีและไม่มีความเเตกต่างทางการเรียนรู้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย

ในแต่ละวันที่สเตปส์มีลักษณะเป็นอย่างไร?

แต่ละวันก็จะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ตรงไหน โดยทั่วไป ผู้ฝึกจะลงมาเปิดร้านคอฟฟี่ชอปซึ่งรวมถึงการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดร้านทั้งหมด หลังจากนั้นก็จะแยกย้ายไปยังกลุ่มต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงการฝึกโยคะหรือกิจกรรมศิลปะบำบัด เราสร้างความยืดหยุ่นและทางเลือกให้กับผู้ฝึกเนื่องจากเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่จะพวกเขาควรจะได้รับแ ละช่วยให้พัฒนาได้อย่างเต็มที่

คุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราหากมีคำถามเพิ่มเติม