หลักสูตรทักษะชีวิต

(ก้าวแรก)

หลักสูตรทักษะชีวิตของเรา เป็นระดับแรกจากสามระดับทั้งหมดที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยวางรากฐานของความมั่นใจและความภูมิใจในตนเอง ทำให้ผู้เรียนทั้งหมดของเรารู้สึกมีพลังที่จะก้าวเข้าสู่สภาพแวดล้อมการทำงานต่อไ ป

เจ้าหน้าที่ ที่ สเต็ปส์ วิท ธีรา ดูเหมือนจะมีเวลาให้มากกว่า มีความอดทนมากกว่า และมีความเข้าใจถึงความต้องการของแอนดี้จริงๆ ในสภาพแวดล้อมที่ช่วยกระตุ้นจากทีมของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ ทำให้แอนดี้เริ่มที่จะพัฒนาตัวเขาเองจริงๆ เขาแสดงออกถึงระดับความมั่นใจและการรู้จักตนเองที่มากขึ้น ในแบบที่เขาไม่เคยแสดงมันมาก่อน – ผู้ปกครองของแอนดี้ นักเรียนหลักสูตรทักษะชีวิต ควบคู่ไปกับการศึกษาพื้นฐาน  

รายละเอียดหลักสูตร

นักเรียนของเราจำนวนมาก มีความภูมิใจในตนเองและความกล้าแสดงออกในระดับต่ำเมื่อพวกเขาเข้ามาที่ สเต็ปส์ ใหม่ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ด้านการศึกษาที่เคยมีมา วัตถุประสงค์แรกของเราคือการเปลี่ยนสิ่งนี้ โดยการมอบสภาพแวดล้อมที่เปิดรับและปลอดภัยให้พวกเขา เราจะช่วยกำหนดงานต่างๆที่พวกเขาสามารถทำได้ เพราะเรารู้ว่าผู้เรียนมักจะไม่ค่อยมีการพัฒนาหากพวกเขาไม่เชื่อในความสามารถ ของตัวเอง หมายเหตุ: เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันออกไป และอาจจะพัฒนาไปได้เร็วกว่า หรือต้องใช้เวลามากกว่า เราจึงไม่กำหนดอายุผู้เรียน ในหลักสูตร หลักสูตรทักษะชีวิตของเราครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

  • การคำนวนตัวเลขและทักษะอ่านเขียน (ทักษะในชีวิตประจำวัน)
  • แผนการสอนตามหลักสูตรมาตรฐานของ ASDAN เน้นไปที่แฟ้มรวบรวมผลงาน (ไม่มีการสอบหรือการทำโครงงาน) โดยเราจะปรับไปตามความสนใจของนักเรียนแต่ละคน
  • สุขภาพในด้านสังคมและอารมณ์ที่ดี (ความภูมิใจในตนเอง ความมั่นใจ การสร้างการสนับสนุนตัวเอง ความเข้าใจ และการจัดการอารมณ์)
  • การทำงานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ไขปัญหา และปฏิสัมพันธ์ต่อสังคม
  • การให้คำแนะนำจากนักเรียนฝึกอบรมในระดับการเตรียมตัวสำหรับหลักสูตรในอนาคต

ลิงค์ที่เป็นประโยชน์

สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้

การฝึกอบรมของเราจัดขึ้นตามวันและเวลาเรียนปกติของโรงเรียนทั่วไป แต่จำกัดจำนวนนักเรียนแต่ห้องน้อยกว่า (ไม่เกิน 5-8 คน ขึ้นอยู่กับแต่ละสาระการอบรม) ผู้ช่วยชาญของเราจะคอยช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดในแต่ละชั้นเรียน เราจะค่อยๆใช้เวลาในการทำความรู้จักกับความสามารถและสิ่งที่สมาชิกในครอบ ครัวของท่านสนใจ และจัดโครงสร้างการทำงานของพวกเขาให้สอดคล้องกับสิ่งต่างๆเหล่านั้น เพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วมและแรงจูงใจในการเรียนอย่างสูงสุด เมื่อเราสามารถสร้างความไว้วางใจกับพวกเขาได้แล้ว เราจะให้พวกเขาได้ทำในสิ่งที่ยากขึ้น หากท่านต้องการให้สมาชิกในครอบครัวเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะชีวิต ควบคู่ไปกับการเรียนวิชาการ ท่านสามารถแจ้งให้เราทราบ เราสามารถปรับความหยืดหยุ่นโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้

 

 

 

 

 

 

“I can actually see the positive changes happening among all Steps trainees, which is the most rewarding part of my job.” – Yim, Steps trainer and co-founder. 

MEET THE STEPS TEAM >

 

ข้อมูลที่สำคัญ

การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับคุณสมบัติในการรับสมัครและวิธีการสมัคร

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

เรามีโครงสร้างของค่าใช้จ่ายที่ย่อมเยาว์ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหรือติดต่อเราเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับทุนการศึกษา

คำถามที่พบบ่อย สำหรับผู้ปกครอง

หากท่านต้องการทราบว่า ในแต่ละวันของสเต็ปส์ เป็นอย่างไร หรือผู้เรียนสามารถเข้าร่วมอบรมหลักสูตรแบบพาร์ทไทม์ได้หือไม่ สามารถหาคำตอบได้ที่นี่

โปรแกรมอื่นๆของเรา

ช่วงอายุ 16-18 ปี: การเตรียมตัวสำหรับหลักสูตรในอนาคต (ก้าวถัดไป)

ในหลักสูตรนี้ เราจะเริ่มแนะนำให้ลูกของคุณทำความรู้จักกับสภาพแวดล้อมการทำงานในเชิงปฏิ บัติ พวกเราอาจจะทำหน้าที่เตรียมอาหารในร้านอาหาร ทำงานในศูนย์บริการทางธุรกิจของเรา หรือเข้าไปหาประสบการณ์ในองค์กรพันธมิตรของสเต็ปส์ พวกเขาสามารถสำเร็จหลักสูตร ASDAN และเริ่มหลักสูตร BTEC ได้

18 ปี ขึ้นไป: หลักสูตรเตรียมตัวสู่โลกการทำงาน (ก้าวสู่อนาคต)

หลักสูตรเตรียมตัวสู่โลกการทำงาน ของเราจะมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการทำงาน ลูกๆของคุณสามารถเข้าร่วมการจำลองการสัมภาษณ์งานและทำประวัติเพื่อใช้ใน การสมัครงาน พวกเขาอาจจะได้เริ่มงานกับองค์กรพันธมิตรของสเต็ปส์ และสำเร็จหลักสูตร ASDAN หรือ BTEC ที่พวกเขากำลังศึกษาอยู่