การเตรียมตัวสำหรับหลักสูตรการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต (ก้าวถัดไป)

ในหลักสูตรก้าวถัดไป เราจะค้นหาว่าผู้เรียนต้องการอะไรในอนาคต และไม่ว่าเป้าหมายของพวกเขาจะเป็นในด้านวิชาการ หรือการทำงาน พวกเราจะช่วยทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นความจริง

“หลังจาก 3 ปี ที่ สเต็ปส์ ฉันมั่นใจว่าพวกเราสามารถปล่อยเขา และหาที่ทำงานที่เหมาะสมให้กับเขาได้ เขามีทักษะและความรู้พื้นฐานว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรและมีหลักในการทำงานที่ดี” – ผู้ปกครองของฟินน์ นักเรียนที่จบการศึกษาครบทุกหลักสูตรของสเต็ปส์ และได้รับการจ้างงานในปฏิบัติ  

เนื้อหาหลักสูตร

ในหลักสูตรนี้ เราจะมุ่งเน้นไปที่การเตรียมตัวให้กับผู้เรียนในการดำเนินอนาคตต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในด้านวิชาการ (วิทยาลัย การศึกษาตามระบบพื้นฐาน หรือ มหาวิทยาลัย) หรือการเตรียมตัวสำหรับการทำงานหลักสูตรทั้งหมดของเราจะรวมถึง การพัฒนาความมั่นใจ ความภูมิใจในตัวเอง และทักษะการเข้าสังคมและการสื่อสาร ในทุกๆกิจกรรมที่เราทำ หมายเหตุ: เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันออกไป และอาจจะพัฒนาไปได้เร็วกว่า หรือต้องใช้เวลามากกว่าเราจึงไม่กำหนดอายุผู้เรียน ในหลักสูตร สิ่งที่จะได้รับตลอดหลักสูตรก้าวถัดไป

  • ใบรับรองคุณวุฒิตามหลักสูตร ASDAN ประเทศอังกฤษ โดยมุ่งเน้นไปที่การทำงานและความเป็นอิสระ
  • ตัวเลือกในการเริ่มหลักสูตรการศึกษา BTEC ซึ่งจะเจาะจงสาขาการทำงานที่มากขึ้น (เช่น การโรงแรมและการบริการ ด้านอาหาร หรือการจัดการด้านกีฬา)
  • การฝึกงานในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของเรา (ร้านกาแฟ, ร้านปลอดขยะ, ศูนย์บริการทางธุรกิจ)
  • การเรียนรู้ทักษะที่สามารถถ่ายทอดได้ เพื่อการเตรียมตัวสำหรับการทำงาน หรือการศึกษาต่อ (การแก้ไขความขัดแย้ง, การปฏิบัติตามขั้นตอน, แรงจูงใจ, การจัดการในด้านองค์กรและเวลา, การแสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์)
  • มีโอกาสได้ช่วยสอนผู้ฝึกคนอื่นในโปรเกรมนี้เละช่วยดูแลผู้ฝึกที่อายุน้อย

เราจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้อย่างไร?

หากสมาชิกในครอบครัวของท่าน มีแนวโน้มที่จะเรียนต่อทางด้านวิชาการ เราก็จะสนับสนุนพวกเขาในด้านวิชาการและคุณสมบัติที่จำเป็นต่ออนาคต ผู้เรียนบางคนจะได้รับผลประโยชน์จากการลดตารางการเรียน หรือการแบ่งกลุ่มของงานให้เล็กลง มีการแนะนำขั้นตอนต่างๆที่เห็นภาพมากขึ้น และเรียนรู้โดยอาศัยคอนเซ็ปต์ในการคว้าโอกาส ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกกำหนดอยู่ในสิ่งๆต่างที่เราทำ สำหรับเยาวชนที่กำลังเข้าสู้ระยะการทำงาน เราจะเริ่มการฝึกอบรมทักษะอาชีพและเตรียมตัวพวกเขาสำหรับหลักสูตรเตรียมตัว สู่โลกการทำงาน พวกเขาจะได้ฝึกประสบการณ์ในการทำงานหลายๆรูปแบบ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงโอกาสในการทำงานที่แตกต่างกันออกไป เรามีนักเรียนฝึกอบรมที่กำลังทำงานในด้านการออกแบบเว็บไซต์ นักเรียนบาริสต้า การเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า และการสื่อสารดิจิตอล ซึ่งมีงานที่มีความหมายและคุณค่าสำหรับทุกคนเสมอ เราจะค่อยๆใช้เวลาในการทำความรู้จักกับความสามารถและสิ่งที่สมาชิกในครอบ ครัวของท่านสนใจ และจัดโครงสร้างการทำงานของพวกเขาให้สอดคล้องกับสิ่งต่างๆเหล่านั้น เพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วมและแรงจูงใจในการเรียนอย่างสูงสุด เมื่อเราสามารถสร้างความไว้วางใจกับพวกเขาได้แล้ว เราจะให้พวกเขาได้ทำในสิ่งที่ยากขึ้น หากท่านต้องการให้สมาชิกในครอบครัวเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะชีวิต ควบคู่ไปกับการเรียนวิชาการ ท่านสามารถแจ้งให้เราทราบ เราสามารถปรับความหยืดหยุ่นโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้

Vocational training, vocational training bangkok, work skills, employment for SEN, learn by doing, special needs Bangkok, Isabel             “ฉันรู้สึกมีความรับผิดชอบต่อการช่วยเหลือผู้อื่น การช่วยเหลือผู้อื่นทำให้ฉันมีความสุข ฉันได้ช่วยเพื่อนๆในชั้นเรียนทำอาหาร และได้แบ่งปันทักษะการทำอาหารของฉันทำพวกเขา ฉันอยากช่วยเพื่อนๆเมื่อพวกเขารู้สึกแย่ เพราะเวลาที่พวกเขาเศร้า ฉันก็รู้สึกเศร้าไปด้วย” – อิซาเบล

ข้อมูลที่สำคัญ

การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับคุณสมบัติในการรับสมัครและวิธีการสมัคร

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

เรามีโครงสร้างของค่าใช้จ่ายที่ย่อมเยาว์ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหรือติดต่อเราเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับทุนการศึกษา

คำถามที่พบบ่อย สำหรับผู้ปกครอง

หากท่านต้องการทราบว่า ในแต่ละวันของสเต็ปส์ เป็นอย่างไร หรือผู้เรียนสามารถเข้าร่วมอบรมหลักสูตรแบบพาร์ทไทม์ได้หรือไม่ สามารถหาคำตอบได้ที่นี่

โปรเกรมอื่นๆของเรา

ช่วงอายุ 11-16 ปี: หลักสูตรทักษะชีวิต (ก้าวแรก)

หลักสูตรนี้ มีขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกในครอบครัวของท่านทั้งในด้านสั งคมและอารมณ์ สำหรับสภาพแวดล้อมการทำงาน เราจะดูที่ทักษะภาษาและการคำนวณ สังคม และสภาพอารมณ์ที่ดี รวมไปถึงทักษะการสื่อสาร และการได้รับการรับรองคุณสมบัติ ASDAN ของประเทศอังกฤษด้วย

อายุ 18 ปี ขึ้นไป: หลักสูตรเตรียมตัวสู่โลกการทำงาน (ก้าวสู่อนาคต)

หลักสูตรเตรียมตัวสู่โลกการทำงาน ของเราจะมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการทำงาน ลูกๆของคุณสามารถเข้าร่วมการจำลองการสัมภาษณ์งานและทำประวัติเพื่อใช้ใน การสมัครงาน พวกเขาอาจจะได้เริ่มงานกับองค์กรพันธมิตรของสเต็ปส์ และสำเร็จหลักสูตร ASDAN หรือ BTEC ที่พวกเขากำลังศึกษาอยู่