เยาวชนทุกคนมีความเป็นเอกลักษณ์ เช่นเดียวกับวิธีการเรียนรู้ของพวกเขา

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพของเรา เปิดรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป ที่ต้องการค้นคว้าทักษะอื่น เพิ่มเติมจากหลักสูตรการศึกษาหลักในโรงเรียน โดยเราจะให้ครอบครัวเป็นชี้นำเรา ถึงวิธีการที่ผู้เรียนแต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุด เพื่อโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการสร้างเสริมศักยภาพของพวกเขา

P

“การเรียนวิชาการโดยทั่วไป ใช้ไม่ได้กับฟินน์ แต่ตั้งแต่ที่เขาได้มาเข้าร่วมอบรมกับสเต็ปส์
เขาก็มีความมั่นใจและสนุกกับการเข้าสังคมมากขึ้น ในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
ตอนนี้เขาไปทำงานด้วยตัวเอง เขาเป็นอิสระมาก ความต่างมันชัดเจนอย่างมาก” – ผู้ปกครองของฟินน์ นักเรียนที่จบการศึกษาจากสเต็ปส์ในปี 2020
และตอนนี้ได้รับการจ้างงานแบบระยะยาว

พวกเรารับฟัง ปรับเปลี่ยน และสร้างความไว้วางใจ

ยินดีต้อนรับสู่ สเต็ปส์ วิท ธีรา พวกเราเปิดสอนหลักสูตรอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับนักเรียนอายุ 11 ปีขึ้นไป ตามมาตรฐานการศึกษาประเทศอังกฤษ ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและภูเก็ต นักเรียนฝึกอบรมของเราหลายคนมีความแตกต่างในด้านการเรียนรู้ เช่น ออทิสซึ่ม แต่พวกเรายินดีรับทุกคนที่มีคุณสมบัติในการสมัคร เยาวชนแต่ละคนมีความต้องการและวิธีการเรียนรู้แตกต่างกันออกไป ดังนั้นเมื่อสมาชิกในครอบครัวของท่านสมัครเข้ามาฝึกอบรมกับเรา เราจะปรับหลักสูตรและวิธีการสอนให้สอดคล้องกับพวกเขา สิ่งหนึ่งที่หลักสูตรของเราทั้งหมดมีเหมือนกันคือ การมุ่งเน้นไปที่ทักษะการใช้ชีวิตในสังคมและการจ้างงาน เพราะนั่นคือพันธกิจของพวกเราที่จะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวได้มีส่วนร่วมในชุ มชนและอาชีพที่เติมเต็มพวกเขา

หลักสูตรของพวกเรา

เรามีหลักสูตรการสอน 3 หลักสูตรใหญ่ ซึ่งจากการประเมิณวัดผล
รวมถึงการพูดคุยกับท่านและสมาชิกในครอบครัวของท่าน
จะทำให้พวกเราทราบว่าเราควรเริ่มจากจุดใดเมื่อพวกเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรา
อีกทั้งเราจะเฝ้าสังเกตุการพัฒนาอย่างรอบคอบไปในระหว่างการอบรมของพวกเขาในแต่ละหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตรมีดังนี้

1. 

หลักสูตรทักษะชีวิต

(ก้าวแรก)

หลักสูตรนี้ มีขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกในครอบครัวของท่านทั้งในด้านสังคมและอารมณ์ สำหรับสภาพแวดล้อมการทำงาน เราจะดูที่ทักษะภาษาและการคำนวณ
ลักษณะทางสังคมและสภาพอารมณ์ที่ดี รวมไปถึงทักษะการสื่อสาร
และคุณสมบัติในการเข้าร่วมหลักสูตร ASDAN ของประเทศอังกฤษด้วย

2.

การเตรียมสำหรับหลักสูตรในอนาคต (ก้าวถัดไป)

ในหลักสูตรนี้ เราจะเริ่มแนะนำให้ลูกของท่านทำความรู้จักกับสภาพแวดล้อมการทำงานในเชิงปฏิบัติ พวกเราอาจจะทำหน้าที่เตรียมอาหารในร้านอาหาร ทำงานในศูนย์บริการทางธุรกิจของเรา
หรือเข้าไปหาประสบการณ์ในองค์กรพันธมิตรของสเต็ปส์ พวกเขาสามารถสำเร็จหลักสูตร ASDAN
และเริ่มหลักสูตร BTEC ได้

3.

หลักสูตรเตรียมตัวสู่โลกการทำงาน (ก้าวสู่อนาคต)

หลักสูตรเตรียมตัวสู่โลกการทำงานของเราจะมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการทำงาน
ลูกๆของท่านสามารถเข้าร่วมการจำลองการสัมภาษณ์งานและทำประวัติเพื่อใช้ในการสมัครงาน
พวกเขาอาจจะได้เริ่มงานกับองค์กรพันธมิตรของสเต็ปส์ และสำเร็จหลักสูตร ASDAN หรือ BTEC
ที่พวกเขากำลังศึกษาอยู่

3 สิ่ง ที่ท่านควรรู้เกี่ยวกับเรา

เราเป็นกิจการเพื่อสังคม

เรามีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งดำเนินกิจการร้านกาแฟและร้านปลอดขยะ
ควบคู่ไปกับศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ สิ่งต่างๆเหล่านี้ เป็นเสมือนพื้นที่ให้นักเรียนฝึกอบรมของเราได้ลงมือปฏิบัติงาน เพิ่มความมั่นใจ
และสร้างเสริมทักษะในสังคมของพวกเขา ผลกำไรใดก็ตามที่ได้รับ จะใช้เพื่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตของ สเต็ปส์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนฝึกอบรมของเราต่อไป

เราให้คุณค่ากับทักษะในด้านสังคมมากพอๆกับความสำเร็จในด้านวิชาการ

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์หลักสูตรทักษะชีวิตเพื่อสร้างความมั่นใจ ทักษะการเข้าสังคม
และความเป็นอยู่ที่ดี สถานฝึกอบรมของเราเป็นพื้นที่ชุมชนที่มีความปลอดภัย
ซึ่งนักเรียนของเราจะได้รับโอกาสในการสร้างสมิตรภาพกับเพื่อนใหม่
ให้การบริการต่อลูกค้าที่เข้าใจในขอบเขตความสามารถของพวกเรา และรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่าเดิม เมื่อเราเปลี่ยนผ่านการฝึกงานไปสู่การทำงานจริง
เราสนับสนุนให้นายจ้างของพวกเขารับมือกับความท้าทายต่างๆในสังคม ที่อาจจะต้องเผชิญ

ทีมของเรา เป็นทีมที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์สูง

ทุกๆคน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพ ไปจนถึงทีมนักบำบัด
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานสูงสุด
และหลักสูตรฝึกอบรมของเราได้รับการรับรองตามมาตรฐานประเทศอังกฤษ
นักบำบัดของเราทำงานอย่างสมบูรณ์แบบในระหว่างชั้นเรียนฝึกอบรมเพื่อให้การสนับสนุนเพิ่มเติม พวกเราทุกคนได้รับการฝึกตามหลักสูตร เอลค์ลาน และได้รับประกาศนียบัตรรับรอง
ในด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการสื่อสารที่เป็นมิตร
พวกเราหลายๆคนมีเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวที่มีภาวะออทิสซึ่ม ดังนั้นพวกเราจึงเข้าใจถึงความท้าทายในเรื่องนี้เป็นอย่างดีที่สุด

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับทีมของเรา

คำถามที่พบบ่อย จากผู้ปกครอง

ไม่ว่าท่านกำลังสงสัยว่าสมาชิกในครอบครัวของท่านสามารถทดลองหลักสูตรของเรา ก่อนการสมัคร
หรือในแต่ละวันโดยทั่วไปของ สเต็ปส์ เป็นอย่างไรบ้าง เราได้รวบรวมคำถามทั้งหมดที่พบบ่อยจากผู้ปกครองเอาไว้แล้ว

องค์กรพันธมิตรของเรา

เราเป็นพันธมิตรกับองค์กรชั้นนำต่างๆมากมายในกรุงเทพมหานคร
เพื่อช่วยให้นักเรียนฝึกอบรมของเรามีความก้าวหน้าต่อไปในระยะยาว รวมถึงการเป็นพนักงานที่ได้รับค่าจ้างในด้านการบริหารจัดการ โรงแรมและการท่องเที่ยว
ด้านการจัดเตรียมอาหาร หรืออื่นๆ ศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับองค์กรพันธมิตรของเรา
อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับองค์กรพันธมิตรของเรา