การรับผู้ฝึกและการสมัครเรียน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การรับผู้ฝึกเข้าโปรแกรมฝึกทักษะอาชีพ ที่ได้รับการรับรองจากสหราชอาณาจักร ทั้งศูนย์ฝึกที่กรุงเทพฯ และภูเก็ต

เกณฑ์การรับผู้ฝึก

สุขอนามัย

เรารับผู้ฝึกที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการใช้ห้องน้ำ และสามารถดูแลสุขอนามัยเบื้องต้นของตนเองได้ ขอแนะนำให้ท่านเข้ามาพูดคุยเป็นรายบุคคลถึงความสามารถในการดูแลตนเอง

การสื่อสาร

เรามีการจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการสื่อสารโดยสมบูรณ์ (total communication) บุคคลากรทุกคนผ่านการอบรมให้สนับสนุนการสื่อสารได้หลายรูปแบบ เรารับผู้ฝึกที่สามารถสื่อสารได้ทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็น การพูด การใช้ท่าทาง หรือการใช้อุปกรณ์ช่วย

การเคลื่อนไหว

เรารับผู้ฝึกที่สามารถขึ้นลงบันไดและเคลื่อนที่ได้ภายในศูนย์ฝึกอบรมและร้านกาแฟด้วยตนเอง

พฤติกรรม

เพื่อร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยแก่ทุกคน เราจึงไม่สามารถรับผู้ฝึกที่แสดงความรุนแรงทางร่างกาย หากบุตรหลานของคุณ เคยได้รับการปรับพฤติกรรม โปรดให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่บุตรหลานของท่านเอง

How to enrol

ปฏิทินการฝึก

ฝึก 46 สัปดาห์ | ปิด 6 สัปดาห์ ในหนึ่งปี เราฝึก 46 สัปดาห์ และหยุด 6 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้ฝึกได้สัมผัสประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับการทำงานจริงมากที่สุด

การสมัครเรียน

โปรดกรอกแบบฟอร์มใบสมัครและแบบสอบถามทักษะทั่วไปของบุตรหลานของท่าน หากท่านเคยมีรายงานหรือแบบประเมินทางการแพทย์หรือการศึกษา โปรดยื่นประกอบการสมัคร

หรือดาวน์โหลด ที่นี่

ค่าธรรมเนียมการฝึก

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการฝึก โดยโปรแกรมการฝึกของเราเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เรารับสมัครผู้ฝึกตลอดทั้งปี หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดติดต่อเรา

หากท่านต้องการดาวน์โหลดปฏิทิน ใบสมัคร และค่าธรรมเนียมพร้อมกัน